extra voorbereiding

Privetraining

begeleiding

EXTRA TRAINING NODIG?

VOORBEREIDING VOOR AUDITIES

Wanneer je: extra acteerlessen wenst, een training op maat wilt, of begeleiding voor een auditie of voor een rol die je speelt; dan kan je altijd een privéles aanvragen.
We zullen dan in onderling overleg de inhoud en tijdsplanning vaststellen en samen naar een eindresultaat werken.

In beginsel hanteren wij hiervoor de volgende prijzen:
de kosten voor een privéles bedragen € 75,-- per uur exclusief BTW.
De prijs is inclusief:
studioruimte, camera, televisie, koffie, thee, voorbereiding e.d.
Betaling van de eerste twee uur dient vooraf te geschieden, voor alle extra uren dienen de kosten direct achteraf te worden voldaan.

Privetraining

Voor meer informatie kan je contact opnemen met ons via: +31(0) 36 535 47 96 of info@rjbstudio.nl