Acteren Part III

Acteren 3

Meer Cursusinfo Aanmelden

Laatste fase in ons basistraject

Nuances en verdieping

Op ontspannen wijze gaan we, in dit derde deel, dieper in op het acteren voor televisie en film.
Je gaat aan de slag met originele film- en televisiescènes en gaan we verder met het werken aan de structuur en opbouw van een scène en besteden wij aandacht aan auditietraining.
Daarnaast wordt er gewerkt aan houding, presentatie, blokkades, improvisatie, tekst analyse, rolopbouw e.d.
Alle scènes worden opgenomen, terug gekeken en besproken.
Al deze scènes krijg je na afloop, professioneel gemonteerd, toegestuurd.


SCENE-STUDIE
We zullen in Acteren 3 verscheidene scènes en teksten onder de loep nemen en bestuderen.
Deze teksten zijn verschillend in vorm, inhoud en stijl.
Je zult werken met dramatische teksten maar ook met komische teksten.
Wij zullen de verschillen maar ook de overeenkomsten van deze teksten behandelen.
Je zult binnen de gegevens van de vaste tekst werken aan het uitbouwen van jouw eigen acteermogelijkheden.

In de cursus zal het onder andere gaan om:
- Hoe moet je deze teksten benaderen en behandelen?
- Hoe kan ik dit nog beter leren omzetten in boeiend spel?
- Wat kan ík doen met een scène?
- Wat kan ík toevoegen zodat de scène door míjn inbreng meerwaarde krijgt?
- Hoe kan ik beter leren werken met een camera? enzovoort.
Je leert jouw eigen grenzen verkennen en ontdekken en je leert fijne nuances in jouw spel aanbrengen.

 

 

 

Inschrijving